තවත් කතා !


  • තරු රසී අක්කා මෙහෙම ලීවා ! මේක සඟරාවකත් පළ වුනා


අනිත් කොන ගෙන එන උතුරු කර ඛේදාන්ත - http://tharupaththiru.blogspot.com/2015/01/blog-post.html


  • දයානන්ද රත්නායක යන් ( පොත ගැන කතා කරපු ) 


අනිත්කොනේ අස්වැන්න  - http://aswanna.blogspot.com/2014/10/blog-post.html


  • සුමිත් කලනසිරි හෙවත් කලාහිත මෙහෙම ලීවා


උඩඟු දොස්තර කබායකින් යටපත් කළ නොහැකි වූ පන්හිඳක් සහ කවි හිතක් -  http://kalahitha.blogspot.ca/2015/05/idea-on-anithkona-doctors-heart-sutra.html


  • අජිත් ධර්මකීර්ති (නෙළුම් යාය ) අනිත් කොන ගැන අමුතුම කතාවක් ලීවා


අනිත්කොනේ බෝධිනීගේ හර්ද සූත්‍රය කියලා - http://kolambagamaya.blogspot.co.uk/2016/04/blog-post_25.html

1 comment:

  1. බුඩාම්මේ මිනිස්සු කියල තියෙන දේවල්.. හැක්

    ReplyDelete

ඔබ මෙහි ආ බව දැනුනොත් සතුටක් ! It would be great to know that you were here !